Laboratoriossa tutkitaan näytteitä mikroskoopilla

Laadunhallinta

Tavoitteena asiakkaiden laadukas ja ystävällinen palvelu.

Palvelu pitää sisällään oikeaan diagnoosiin päätyvän ja oikea-aikaisen lausunnon, jossa on potilaan hoidon kannalta riittävä sisältö, ja jonka hinta-laatusuhde on hyvä. Tämän päämäärän saavuttamiseksi Coronaria Diagnostiikka huolehtii riittävistä henkilöresursseista ja teknisistä toimintaedellytyksistä sekä kannustaa henkilökuntaa koulutuksiin.

Palvelut suuntautuvat sekä avohoitoon (terveyskeskukset, yksityiset lääkäriasemat) että erikoissairaanhoitoon (sairaalat), jolloin laatutaso määräytyy näiden asiakasryhmien tarvitsemien palvelujen mukaiseksi. Coronaria Diagnostiikka pyrkii aktiivisesti parantamaan palvelun laatua ottamalla huomioon asiakkaiden toiveita muun muassa säännöllisesti järjestettävällä asiakastyytyväisyyskyselyllä.

Laadunvarmistus

Laadunvarmistus sisältää laaduntarkkailujärjestelmän ja toimenpiteet havaittujen ongelmien korjaamiseksi. Toimenpiteet kohdistetaan laboratoriotyön tekniseen laatuun, diagnostiikan lääketieteelliseen laatuun sekä palvelun laatuun. Laatua tarkkaillaan sekä yksikön omana sisäisenä toimintana että ulkopuolisten organisaatioiden toimesta. Laaduntarkkailussa pyritään ongelmien tunnistamiseen ja korjaamiseen, tulosvaihtelun vähentämiseen, lausuntojen standardointiin ja toiminnan avoimuuden lisäämiseen.

Patologian laatutunnus ja laaduntarkkailukierrokset

Coronaria Diagnostiikan laboratorioilla on Labquality Oy:n myöntämä Patologian laatutunnus, joka täyttää IAP:n (International Academy of Pathology) Suomen osaston vaatimukset sekä Labquality Oy:n laatutunnukseen liittyvät ohjeet. Laboratoriot osallistuvat toimialaansa soveltuviin valtakunnallisiin laaduntarkkailukierroksiin. Tällä hetkellä niitä ovat Labquality Oy:n järjestämät patologian alan laaduntarkkailukierrokset.