Laboratoriossa tutkitaan näytteitä mikroskoopilla

Laatu

Coronaria Diagnostiikka Oy:n patologian laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testaus-laboratorio T327, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025 ja SFS-EN ISO 15189.

Akkreditoituun pätevyysalueeseen sisältyvä toiminta ja toimipaikat ovat nähtävissä FINAS-akkreditointipalvelun sivuilta.

Coronaria Diagnostiikan laboratoriolla on myös LabqualityOy:n myöntämä Patologian laatutunnus, joka täyttää IAP:n (International Academy of Pathology) Suomen osaston vaatimukset sekä Labquality Oy:n laatutunnukseen liittyvät ohjeet. Laboratorio osallistuu toimialaansa soveltuviin valtakunnallisiin laaduntarkkailukierroksiin. Tällä hetkellä niitä ovat Labquality Oy:n järjestämät patologian alan laaduntarkkailukierrokset.

Tavoitteena asiakkaiden laadukas ja ystävällinen palvelu

Palvelumme pitää sisällään oikeaan diagnoosiin päätyvän ja oikea-aikaisen lausunnon, jossa on potilaan hoidon kannalta riittävä sisältö, ja jonka hinta-laatusuhde on hyvä. Tämän päämäärän saavuttamiseksi Coronaria Diagnostiikka huolehtii riittävistä henkilöresursseista ja teknisistä toimintaedellytyksistä sekä kannustaa henkilökuntaa koulutuksiin.

Palvelut suuntautuvat sekä avohoitoon (terveyskeskukset, yksityiset lääkäriasemat) että erikoissairaanhoitoon (sairaalat), jolloin laatutaso määräytyy näiden asiakasryhmien tarvitsemien palvelujen mukaiseksi. Coronaria Diagnostiikka pyrkii aktiivisesti parantamaan palvelun laatua ottamalla huomioon asiakkaiden toiveita muun muassa säännöllisesti järjestettävällä asiakastyytyväisyyskyselyllä.