Solunäyte (sytologinen)

YLEISOHJE

LÄHETE

Jokaisella näytteellä on oltava joko paperinen tai sähköinen lähete. Paperinen lähete liitetään näytteen mukaan ja sähköisen lähetteen tulee olla valmiina näytettä lähetettäessä. Paperilähetteenä käytetään Solututkimus-lähetettä, joita voi tulostaa täältä. Lähetteeseen merkitään lähettäjän tiedot, potilaan nimi ja henkilötunnus, näytteenottopäivä, mikä näyte on kyseessä sekä kliiniset esitiedot. Merkintöjen tulee olla selkeitä, sillä osa lähetetiedoista siirretään tietojärjestelmään.

Gynekologiseen irtosolututkimukseen on oma lähete, joita voi tulostaa täältä. Gynekologinen irtosolunäyte vastataan Bethesda 2001 -järjestelmän mukaisesti.

Lähetteestä tulee ilmetä, miksi näyte on otettu ja kysymyksenasettelu, eli mitä näytteellä erityisesti halutaan selvittää. Näin ollen selostetaan keskeiset anamneesi-, status- ja laboratoriolöydökset, muut näytteen tulkintaan vaikuttavat seikat sekä mahdollinen työdiagnoosi.

NÄYTE

Näytepurkki varustetaan nimilapulla, jossa on potilaan nimi ja henkilötunnus, näytteenottopäivä ja lähettäjä. Myös näytelasiin (papa-lasi) on kirjattava potilaan nimi ja henkilötunnus sekä lähettäjä.

FIKSAATIO

Näyte fiksoidaan välittömästi kyseisen erillisohjeen mukaisesti. Valittu fiksatiivi merkitään lähetteeseen. Fiksatiivipurkkeja saa tilaamalla laboratoriosta [linkki tilaukseen]. Alkoholifiksoituja näytteitä säilytetään jääkaappilämpötilassa ennen lähettämistä laboratorioon.

TULKINTA

Näytteet tulkitsee patologian erikoislääkäri. Vastauksena annetaan sytologinen luokka 0-V, gynekologisista irtosolunäytteistä Bethesda 2001 -järjestelmän mukainen luokitus, ja tarvittaessa lisäksi erillinen lausunto. Luotettavan tulkinnan edellytyksenä on hyvä lähete ja edustava näyte.

HUOMAUTUKSIA

Erityistapauksissa voi pyytää kiireellistä tutkimusta.

Näytekohtaiset ohjeet

Päivitetty 16.4.2018