Kudosnäyte (histologinen)

YLEISOHJE

LÄHETE

Jokaisella näytteellä on oltava joko paperinen tai sähköinen lähete. Paperinen lähete liitetään näytteen mukaan ja sähköisen lähetteen tulee olla valmiina näytettä lähetettäessä. Paperilähetteenä käytetään Kudosnäytteen tutkimus -lähetettä, joita voi tulostaa täältä. Lähetteeseen merkitään lähettäjän tiedot, potilaan nimi ja henkilötunnus, näytteenottopäivä, näytepurkkien määrä, mikä näyte on kyseessä sekä kliiniset esitiedot. Merkintöjen tulee olla selkeitä, sillä osa lähetetiedoista siirretään tietojärjestelmään.

Lähetteestä tulee ilmetä, miksi ja mistä näyte on otettu, mitä kudosta se on ja kysymyksenasettelu, eli mitä näytteellä erityisesti halutaan selvittää. Näin ollen selostetaan keskeiset anamneesi-, status- ja laboratoriolöydökset, muut näytteen tulkintaan vaikuttavat seikat sekä mahdollinen työdiagnoosi ja erotusdiagnoosit. Mikäli näytteitä otetaan useampia, ne numeroidaan ja lähetteessä eritellään selkeästi numerointia vastaten kunkin näytteen ottopaikka ja muut tiedot.

NÄYTE

Ota näytteeksi mahdollisimman kookas ja ehjä kudospala. Näytettä otettaessa on vältettävä tarpeetonta puristelua ja polttoinstrumenttien käyttöä, sillä ne häiritsevät mikroskooppista tulkintaa. Ennen fiksaatiota merkitään tarvittaessa neuloin tai ompelein resektiopinnat, suunnat tai muut tunnistusta vaativat kohdat. Näytepurkki varustetaan nimilapulla, jossa on potilaan nimi ja henkilötunnus, näytteenottopäivä ja lähettäjä. Mikäli näytteitä otetaan useampia, purkit lisäksi numeroidaan lähetetietoja vastaaviksi.

FIKSAATIO

Kudosnäytteen fiksatiivi on 10 % formaliini (4 % formaldehydi). Näytepurkin kokoa valitessasi huomioi, että fiksatiivin tilavuus tulee olla suurempi kuin näytteen tilavuus, mielellään yli 10-kertainen. Formaliinipurkkeja saa tilaamalla laboratoriosta [linkki tilaukseen]. Formaliiniin laitetut näytteet säilytetään huoneenlämmössä.

TULKINTA

Näytteet tulkitsee patologian erikoislääkäri käyttäen apuna makroskooppista ja mikroskooppista arviointia sekä harkintansa mukaan lisäksi immunohistokemiallisia tai muita erikoisvärjäyksiä. Luotettavan tulkinnan edellytyksenä on hyvä lähete ja edustava näyte. Vastauksena annetaan tekstimuotoinen lausunto ja patologis-anatominen diagnoosi (PAD).

HUOMAUTUKSIA

Erityistapauksissa tutkimuksen voi pyytää kiireellisenä.

Näytekohtaiset ohjeet

Päivitetty 16.4.2018